Danssällskapet Grevinnan Brahe.

Danssällskapet Grevinnan Brahe kan erbjuda uppvisningar med danser från 1700-talet i tidstypiska kläder och i samarbete med stråkkvartetten Brahe. Passar bra vid större som mindre tillställningar, inledning till föredrag eller mingel vid festligheter och exkursioner.
För upplysningar kontakta 018-546361 eller 0705-187775.

Medlemssida Dansexempel